കമ്പി കഥ സമാഹാരം


തുടങ്ങുന്നു കമ്പി കഥാസമാഹാരം … മറ്റു പല പ്രമുഖ സൈറ്റുകളില്ലും ഉള്ള  പി.ഡി.ഫ് രൂപത്തില്‍ ഉള്ള കഥകളുടെ ഒരു ലൈബ്രറി …

ഈ പേജില്‍ പല പ്രമുഖ വെബ്സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച , എന്‍റെ കൈവശം ഉള്ള എല്ലാ കഥകളും പി.ഡി.ഫ് രൂപത്തില്‍ ഇവിടെ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുന്നു. അത് പോലെ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉള്ള കഥകളും എനിക്ക് അയച്ചു തരുവാന്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പേജിനെ ബൂലോഗത്തെ വലിയ കമ്പി വായനശാല ആക്കി മാറ്റുവാനുള്ള ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ വിപുലീകരികാന്‍ അത് സഹായിക്കും.

അയക്കേണ്ട വിലാസം : cls_arjun@yahoo.co.in

അയച്ചു തരും എന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ …..

കുറിപ്പ് : ഈ കഥകള്‍ ഒന്നും തന്നെ എന്‍റെ സൃഷ്ടി അല്ല. ഈ കഥകളുടെ പൂര്‍ണ്ണ അവകാശം അതിന്‍റെ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും പ്രസാധകര്‍ക്കും മാത്രം ആണ്.

വായിച്ചു തുടങ്ങുക  –  കമ്പി വായനശാല – sex stories libary

 

കൂടുതല്‍ കഥകള്‍ PDF രൂപത്തില്‍ മലയാളം കമ്പി ലൈബ്രറിയില്‍ ചേര്‍തിരിക്കുന്നു. ദയവായി സന്ദര്‍ശിക്കുക…

SEX STORIES LIBRARY IN PDF – part 2 | കമ്പി കഥകള്‍ പി.ഡി.എഫ് രൂപത്തില്‍ – ഭാഗം 2

നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കളക്ഷന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്..

SEX STORIES LIBRARY IN PDF – part 1 | കമ്പി കഥകള്‍ പി.ഡി.എഫ് രൂപത്തില്‍ – ഭാഗം 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s